Strategie

Waarom een duurzaamheidsstrategie?

Duurzaamheid is niet iets is dat je ‘erbij’ doet omdat het zo hoort.
Of omdat het een vraag is die je tegenkomt in een aanbesteding van een opdrachtgever.
Of omdat een leverancier of een medewerker vindt dat er meer aandacht zou mogen zijn voor de maatschappelijk rol van je organisatie.

Nee.

Dat is niet de reden om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen.
Maar het is wel vaak de aanleiding om er mee te starten.

Wat levert het op?

Een duurzaamheidsstrategie geeft antwoord op vragen als:

Waarom doe je als organisatie wat je doet?  Op welke manier doe je dat en welke gedrag hoort daarbij?

Voor wie voeg je waarde toe en welke impact maak je?

Waar ben je tevreden over en wat zou je beter willen of kunnen doen?

Doet jouw organisatie over 3, 5 of 10 jaar nog hetzelfde als vandaag?

Hoe zien je stakeholders jou en wat verwachten ze van je, nu en in de toekomst?

Waarom een MVO strategie? Daarom:

Het maakt helder welke impact jij maakt op wat en voor wie. 

Het creëert waarde voor je organisatie, medewerkers en maatschappij.

Het zorgt voor betrokken en trotse medewerkers.

Het geeft richting en focus.

Het verbindt en verstevigt je banden met al je stakeholders.

Het jaagt innovatie aan.

Het maakt je organisatie flexibel en toekomstbestendig.

 Duurzaamheid gaat over de kern van je dienstverlening.

Aan de slag

Mrs Blue Sky werkt volgens een vierstappenplan.
Met iedere stap krijg je meer inzicht en borg je de strategie een stap verder:

Stap 1: Quickscan

Stap 1 geeft inzicht in wat je nu al doet en verkent wat je nog meer zou kunnen doen. We kijken ook naar de ontwikkelingen in de markt. We onderzoeken aan welke SDG’s je al een bijdrage levert en of dit aansluit bij jouw organisatie.

Het resultaat is dat je inzicht hebt in de kansen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Wat doe jij al en wat doet de markt op het gebied van duurzaamheid?

Aan welke SDG’s dragen jullie bij en welke passen nog meer bij jullie duurzaamheidsambities? 

Wat zou je nog meer willen doen en hoe denken je interne stakeholders daarover?

Stap 2: Strategie & Plan

Stap 2 zorgt voor diepgang en focus en dwingt je tot het maken van keuzes. Je werkt aan draagvlak voor je plan en het geeft je dieper inzicht in je kansen en uitdagingen op het brede duurzaamheidsterrein.

Aan het eind heb je je duurzaamheidsplan en strategie vastgesteld, liefst in een overzichtelijk aantal kernpunten samengevat. Waar mogelijk heb je meetbare doelen geformuleerd. 

Je stelt een duurzaamheidsstategie op, uitgewerkt in een concreet actieplan voor de komende jaren.

Je betrekt je medewerkers bij de totstandkoming van je plan.

Je stelt heldere en waar mogelijk meetbare doelen die passen bij jouw duurzaamheidsambities. 

Stap 3: Implementatie

Stap 3 betekent actie: je start met de uitvoer van je plan, je communiceert helder over je doel en de kernpunten, de te nemen stappen en het tijdspad wanneer je resultaat wilt zien. Het zorgt er voor dat duurzaamheid is geborgd, meetbare resultaten worden gemonitord en dat er binnen de organisatie verantwoordelijken zijn die de kar blijvend trekken.

Je start met de uitvoer van je plan en betrekt ook externe stakeholders bij je ambites.

Je zorgt dat duurzaamheid geborgd is en dat iemand (eind) verantwoordelijk is voor de uitvoering van je plan.

Je duurzaamheidsambities worden een integraal onderdeel van je organisatie en de cultuur.

Stap 4: Verslaglegging

Stap 4 gaat over transparantie en verantwoording. Je communiceert aan je in- en externe stakeholders over jouw duurzaamheidsplan, ambities en resultaten. Door middel van duurzaamheidsverslaglegging leg je transparant uit waarom je doet wat je doet, welke keuzes je hebt gemaakt en wat stakeholders van jullie mogen verwachten op het gebied van MVO en de SDG’s.

Je bent transparant en doet verslag van de vorderingen in de uitvoer van je plan.

Je stelt een duurzaamheidsverslag op.

Je communiceert helder en transparant over je doelen en resultaten naar alle stakeholders. 

Het resultaat dient als leidraad voor toekomstige duurzaamheidsambities.

Wil jij ook een duurzaamheidsstrategie?

Of wil je meer weten over hoe Mrs Blue Sky je hierbij kan ondersteunen?