Inzetbaarheidsplan

Waarom aandacht voor duurzame inzetbaarheid?

De wereld verandert steeds sneller. Ook de wereld van werk. We vragen veel van elkaar, op het werk en in de privé sfeer. Verandering is een constante geworden. De Covid-19 pandemie heeft laten zien dat wendbaarheid en veerkracht essentiele vaardigheden zijn. Voor velen is het een steeds grotere opgave om de snelheid van alle veranderingen bij te benen. Dit uit zich in stress, een hoger verzuim, burn outs, ongemotiveerde of afgehaakte medewerkers. Een situatie waar we liever niet in terecht komen en die niet bevorderlijk is voor mens en organisatie.

Niet verwonderlijk dus dat duurzame inzetbaarheid al een tijdje hoog op de agenda van directies staat.

Maar waar begin je als je de inzetbaarheid, wendbaarheid en veerkracht van je medewerkers wilt verhogen? Waar hebben jouw medewerkers last van? Hoe ondersteun je hen in deze tijd?

Wat levert het op?

Een duurzaam inzetbaarheidsplan geeft antwoord op vragen als:

Wat zijn de uitdagingen voor de organisatie met betrekking tot de inzetbaarheid van je medewerkers?

Waar lopen je medewerkers tegen aan? Is er voldoende tijd en aandacht voor hen? 

Welke thema’s spelen er rondom vitaliteit, ontwikkeling, verzuim, werkplezier, veiligheid, diversiteit, inclusie, leiderschap, arbeidsomstandigheden etcetera?

Wat verwacht jij van je medewerkers en wat verwachten zij van zichzelf, op korte en op langere termijn? 

Waarom een duurzaam inzetbaarheidsplan? Daarom:

Het geeft een beter inzicht in de huidige en toekomstige uitdagingen van je medewerkersbestand en geeft richting en focus aan je (HR) beleid.

Medewerkers voelen zich gezien en gehoord. Het verbindt en verstevigt de band met je medewerkers.

Een grotere betrokkenheid van medewerkers creëert waarde voor je organisatie, je medewerkers en de maatschappij.

Het maakt je organisatie wendbaarder,  toekomstbestendiger en aantrekkelijker.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid zorgt voor meer werkplezier

en een vitale en een toekomstbestendige organisatie.

Aan de slag

Mrs Blue Sky werkt volgens een drie stappenplan.
Met iedere stap krijg je meer inzicht en borg je duurzame inzetbaarheid steeds een stap verder:

Stap 1: Quickscan

Stap 1 geeft inzicht in de opbouw en de tevredenheid van je medewerkersbestand. Je verkent de mogelijkheden die duurzame inzetbaarheid jouw organisatie biedt.

Aan het eind is helder waar de kansen en de uitdagingen liggen op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor jouw organisatie.

Hoe ziet je medewerkersbestand er uit?

Hoe tevreden zijn je medewerkers?

Waar liggen de kansen en uitdagingen voor je medewerkers en voor de organisatie, nu en in de toekomst?

Stap 2: Strategie & Plan

Stap 2 zorgt voor diepgang en focus en dwingt je tot het maken van keuzes op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Je werkt aan draagvlak voor je DI-plan en het geeft je dieper inzicht in de kansen en uitdagingen op het brede duurzaam inzetbaarheidsterrein.

Aan het eind heb je je DI-plan vastgesteld, liefst in een overzichtelijk aantal kernpunten. Je hebt daar waar mogelijk meetbare doelen geformuleerd.

Je stelt een duurzaam inzetbaarheidsplan op, uitgewerkt in concrete doelen voor de komende jaren.

Je betrekt medewerkers bij de totstandkoming en uitvoering van je plan.

Je stelt heldere en waar mogelijk meetbare doelen.

Stap 3: Implementatie

Stap 3 betekent actie: je start met de uitvoer van je DI-plan, je communiceert helder over je doel en de kernpunten, de te nemen stappen en het tijdspad wanneer je resultaat wilt zien. Er zijn binnen de organisatie medewerkers aangesteld die (eind) verantverantwoordelijk zijn voor het thema duurzame inzetbaarheid.

In deze stap ga je over tot doen en werk je actief aan de integratie van duurzame inzetbaarheid als onderdeel van de cultuur van je organisatie.

Je start met de uitvoer van je plan, waarbij aandacht is voor de gestelde concrete doelen, maar ook het bijbehorende gedrag en de cultuur.

Je communiceert helder over je doelen en resultaten naar alle stakeholders.

Je zorgt dat duurzame inzetbaarheid geborgd is en (een of meerdere) medewerkers (eind) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van je plan.

Wil jij ook een duurzaam inzetbaarheidsplan?

Of wil je meer weten over hoe Mrs Blue Sky je hierbij kan ondersteunen?